وصیت نامه

تاریخ ۱۳۶۲/۱/۲۰
بسم ا… الرحمن الرحیم 
با درود و سلام بر امام عزیز .
و سلام و درود بر همه کسانیکه با نیت خالص خویش ، چه در جبهه و پشت جبهه خدمت به اسلام عزیز مى کنند که مستحق درود و سلام هم هستند، چون بدرستى است که در این زمان خاص از تاریخ که سرنوشت اسلام در حال حاضر بدست همین امت حزب ا… که در پشت جبهه و در جبهه هست معلوم میشود که هر کس وظیفه خویش را در هر مدتى که است درست عمل کند ، او در این دنیا و آن دنیا پیروز است و سعادتمند و ما هم باید بدنبال سعادت اخروى و توشه برداشتن براى آخرت خویش باشیم .
استقامت و ثبات قدم و صبر و حوصله داشتن در جبهه و نیت خالص داشتن براى خدا خود توشه است براى آخرت و در پشت جبهه هم به وظیفه اسلامى خویش عمل کردن ، یعنى تحمل شداید و سختیهاى انقلاب ، صبر و استقامت داشتن در مقابل جدائیها ، دوریها ، کمبودها ، از هم پاشیدگى زندگى و بسیارى از مسائل دیگر که شاید بسیارى از خانواده ها بظاهر داشته باشند ، ولى در باطن براى پیشرفت و پیروزى اسلام مثمر ثمر نباشند که این خود خسران دنیا و آخرت است .
و اینگونه زندگیهــــا کــــــــه همه چیز آن تامین است و تنها خـــــدا در میان آن نیست ، زودگذر است و فنا شدن و منتظر آتش جهنم شــــدن است .
من حقیر به همسر عزیز گرامیم که با این نامه پر از محبت خویش نوشته است تشکر میکنم و به خداى احد قسم ، به من روحیه بیش از پیش داد و مرا به ادامه راهم ثبات قدم بیشتر داد ، مرا بسیار امیدوار کرد ، چون وقتى همکار زندگى با خود همفکر میبینم و او به همان هدفى فکر میکند که من فکر میکنم بسیار برایم خوشحال کننده است و انشاءا… در ادامه زندگى براى خدا موفق باشد .
و از خداى تبارک و تعالى براى تو همسر عزیز و مادرتان و دائى مهربان و مادر عزیز و خواهران گرامیم و برادران صبورم تقاضاى سعادت دو دنیا را خواستارم .

والسلامخدمتگزار اسلام – حسن فایده