وصیت نامه

( بسم الله الرحمن الرحیم )
(( الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فى سبیل الله باموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله ))

((آنان که ایمان آوردند و هجرت نمودند و جهاد نمودند در راه خدا با مالهایشان و جانهایشان در نزد خداوند مقامهاى بزرگى دارند))

هدف از جبهه رفتن بنده حقیر اولا دفاع از قرآن و اسلام و ثانیا دفاع از نوامیس ملت مسلمان است .
اینکه عـــــازم جبهه هستم و صـــداى ناصر ینصرنى امـــــام حسین زمــــــان را شنیدم در این مــــــاه کــــــه مـــــــاه محــــرم است دوباره قصد رفتن به جبهه را کــردم و بـــا خــــود فکر کردم چــــرا در این مــــوقع حســــاس کـــــه نیاز زیادى به نیرو است، اصلا عــــده اى از برادران توجهى ندارند و همیشه به فکر دنیا هستند ، خوب چه معــــــلوم کــــه مــــا تا چند لحظه دیگر زنده نباشیم. چرا اینقدر به فکر دنیا هستید و اصلا به فکر آخرت نیستید .
اى کســــانى کــــه در مــــاه محـــرم به ســـر و سینه مــى زنید ، حسین زمـــان تنهـــا است ، احتیاج به شمــــایى کـــه داد مى زنید و مى گـــویید یا حسین ، مـــا در کربلا نبودیم کــــه تو را یارى کنیم ولى امــــروز کربلا در ایران است و این مــــــوقع مـــــانند آن زمـــانى است کـــه حسین در کربلا در میان خیمــــه شب بود ، یاران خــــود را جمع کردند و گفتند کـــه چراغهــا را خاموش کنند و بعدا فرمودند هر کسى مى خواهد برود که عـــــده اى رفتند و عـــــده اى هم جــــان بر کف ماندند و روز عاشــــورا یکى یکى شهید شدند. اصلا چرا بعضى از افراد اینقدر از جبهه مى گریزند و اصلا به فـــکر نیستند . اصلا چرا یک لحظـــــه به فــــکر این نیستند کـــه پست هـــا و مقــــام هــــــا(ى) دنیا رفتنى است ؟ چرا یک لحظه به فکر آخرت نیستند ؟
خوب در آخر چند کلمه براى پدر و مادرم :
پدر و مادر عزیزم اگر شما مى خواستید که من براى شما خدمتى کنم ولى وقت نداشتم ، اگر مى خواستید و زحمت زیادى کشید(ید) تا من درس بخوانم و در آینده به شما هم کمک کنم ولى من در این موقع به نداى حسین زمان لبیک مى گویم و من و ما به جبهه و براى دفــــاع مى رویم تا دیگر برادران و خواهران بتوانند به راحتى درس بخوانند .
اگر مى خواهید درس هم بخوانید خوب درس بخوانند . اى دانش آموزان که امید آینده کشور هستید و امام روى شما حساب کردند ، خوب کوشش کنید و ما هم در جبهه مى جنگیم تا شما به راحتى درس بخوانید .
خوب برادرانم ، خواهش مى کنم راه مرا ادامه دهید .
خوب از همه مى خواهم مرا ببخشید و من هم از همه دوستان و آشنایان راضى هستم .