وصیت نامه

(( و لا تحسبن الذین قتلوا فى سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون ))

(( گمان نکنید آنهائیکه در راه خدا کشته مى شوند مردگانند که آنها زنده اند و نزد پروردگارشان روزى میخورند ))
بنام ایزد متعال ، بنام خدائیکه با فرمان جهاد تمام گناهان انسانهائیکه جواب او را لبیک مى گویند مى بخشد و آنها را یکدفعه به کمال میرسانند . بنام خدائى که ( یحیى و یمیت ) زنده میکند و میمیراند (و یمیت و یحیى) میمیراند و زنده مى کند . بنام اینچنین خدائى کلامم را آغاز میکنم .
پروردگارا ، اسلام و مسلمین را پیروز گردان ، این اسلامى که پیامبر اکرم (ص) و امامان اینقدر براى آن کوشیدند و خودشان را فداى آن کردند تا قوانین تو را به تحقق برسانند .
جهان آفرینا ! تو خودت اسلام را از شر ما ها حفظ فرما ، چون امکان دارد مائى که امروز حفاظت از اسلام میکنیم زمانى براى اسلام خطرناک شویم .
یا ارحم الراحمین ! این انقلاب خونین اسلامى را که فقط با خون بدست آمده هر چه زودتر به پیروزى کامل برسان و هر چه زودتر ابرقدرتها و کلیه کسانى که با اسلام مخالفند ، اگر قابل توبه هستند توبه شان را قبول وگرنه نابودشان بگردان .
اى خالقا ! این رهبر بزرگ ، این امامى که ما مردگانرا به قدرت تو زنده کرد و ما را هدایت کرد ، این فرزند زهرا و نایب حضرت مهدى (ع) ، این خمینى کبیر را تا انقلاب امام مهدى (عج) نگه دار ، زیرا امروز چشم تمام مستضعفین جهان به او و انقلاب اسلامى است . او تنهــــا مــــال ایران نیست ، او تعلق دارد به تمـــام مستضعفین جهان .
خدایا ! عمر این رهبر بزرگ را به بلندى آفتاب گردان .
اى خمینى عزیز ، این را بدان که اگر ما لایق باشیم تا آخرین قطره خونمان ، از راه تو که همان راه اسلام است دفاع خواهیم کرد و نخواهیم گذاشت که مورد هجوم مخالفان اسلام قرار گیرد .
اى ملت مسلمان و شهید پرور ایران ، خوشا بحـــــال شما ، باید افتخار کنید که خداوند اینچنین هدیه اى را به شما داده ، قدر آن رابدانید ، او را زجر ندهید کـــه خدا آگاه است . هر چند که شما کار خود را کرده اید شما واقعا از این امام و اسلام پشتیبانى مى کنید و عملا ثابت کردید همه این شهدا مال شماست ، این انقلاب تعلق به شما دارد ، حالا وظیفه شما سنگین و بزرگ شده ، باید با تمــــام نیرو و قـــــدرتى که دارید از انقلاب پشتیبانى کنید ، زیرا امروز اسلام و انقلاب اسلامى مورد هجوم تمام مخالفین اعم از خــــارجى و داخــــلى قرار گرفته ، از هر طرف به آن حمـــله میشود و مـــــورد تجاوز قرار میگیرد که در اصل این ضربه هـــا بشما وارد میشود ، پس شمائید که باید با تمام قوا از اسلام دفاع کنیدد . اگر زمانى جنگ اسلام با حزب بعث تمام شد فکر نکنید که دیگر جنگ تمام شده و فقط شما بودید که میجنگیدید ، نه این را بدانید تا زمانى کــه ابرقدرتى و ظالمى در جهـــــان وجود داشته باشد جنگ و جبهه خواهد بود و حتما این را بدانید که شمـــا نیستید که میجنگید ، خــــود خــــداست کـــــه پیروز میکند ، فقط شمـــاها وسیله اید ولى کار را دیگرى انجام میدهد . بهوش باشید که یک وقت پیروزى شما را ذوق زده نکند و مغرور نشوید که خدا زود ما را امتحان خواهد کرد ، همانطور که در قرآن مى فرماید :
(( الم تجعل الارض مهادا ))(( زمین مهدى است که شما در آن پرورش مى یابید ))انسانها باید ارزیابى شوند .
پروردگارا ، اگر من لایق شهادت هستم و مرگ من براى اسلام ضررى ندارد ، مرا شهید گردان .
کلامى دارم با خانواده ام :
سلام پدرم . حتما سلام مرا مى پذیرى . میدانم که شما اینقدر آگاه هستید که اگر فرزند شما لایق شهادت باشد و شهید شود شما افتخار مى کنید ، چون امروز زمانى است که اسلام واقعى به رهبرى امام امت قیام کرده و مبارز و پشتیبان میخواهد . نکند که یکوقت بخاطر من گریه کنید که این گریه شما نقطه ضعفى باشد و دشمنان از گریه شما سوء استفاده کنند و باعث تضعیف اسلام شود . شما باید مانند کوه مقاومت کنید و مشتى محکم باشید که بر دهان دشمنان اسلام میخورد . هر چند که این مصیبت نیست ولى با همه حال ، مصائب را تحمل کنید و به همه بگوئید که بجاى تسلیت بشما تبریک بگویند .
سلام به مـــــادر عزیز و مهربانم . میدانم مادرم که سخت است انسان جوانى را از دست بدهد . آرى مادر سخت است ، ولى اینرا بدان که تمام سختیها را خدا آسان میکند . تقدیر اوست . شما اگر میخواهید که من راحت باشم گریه نکنید ، خودتان را غصه ندهید .
مـــــادرم ، میدانم که جوان از دست دادن سخت است ، حتى بلا تشبیه حضرت ام لیلا مادر على اکبر موقعیکه جـــوانش را از دست داد ( در راه اسلام ) گریه کرد ، وقتیکه احساس کرد گریه او ضرر به اسلام میرساند دیگر گریه نکرد .
و پدرم نیز اینرا بداند که بلا تشبیه امام حسین که اسلام با خون او زنده است ، وقتى که جوانانش شهید میشدند چهره او برافروخته تر میشد مانند کوه محکمتر میشد ضعف در مقابل دشمنان نشان نمى داد .
آرى مادرم ، فقط بخاطر خدا و اینکه اسلام حفظ شود گریه نکنید . آیا میبینم که این وصیت مرا جامه عمل خواهید پوشاند . مادرم ، این حرف همیشه در ذهنتان باشد که ما امانتهایى هستیم که خداوند براى چند صباحى در این دنیا ما را به شما داده والا زندگى در دنیاى دیگر است ، مخصوصا براى مومنین . همانطور که قرآن مى فرماید :(( لقد خلقنا الانسان فى کبد )) (( ما انسان را در رنج و مشقت آفریدیم )) کى مومنین را .
آرى مادرم ما هیچوقت از جوانان بنى هاشم بهتر نیستیم پس چه عیب دارد که ما هم فدایى اسلام بشویم . اسلامى که پیامبر و امامان فداى آن شدند .
برادرانم محمد على و مظفر سلام . شماها را میشناسم که تحمل مى کنید زیرا شما دیگر از شهادت و مقامى که خدا به شهید میدهد با اطلاعید . دیگر فکر نکنم احتیاج باشد که بشما هم توصیه کنم ، فقط تنها سفارشى که میکنم اینستکه از امام و انقلاب پشتیبانى کنید و حفظ و حـــــراست از خـــــون شهدا بر شما بلکه بر همه مسلمین واجب است .
فقط شما مظفر پسرتان مجید را طورى تربیت کنید که فدائى امام زمان باشد . زمانى شما مفتخر به این شوید که پسرى از شما در لشکر اسلام به فرماندهى امام زمان با دشمنان اسلام بجنگید . او را طبق موازین اسلامى تربیت کنید طورى که بتواند در جامعه خود الگو باشد . حتما به او خواندن قرآن یاد بدهید که وظیفه پدر نسبت به فرزندش مى باشد .
خواهرم سلام ، شما حتما درس از حضرت زینب میگیرید . درست است که حضرت زینب گریه زیادى براى برادرش کرد ولى مصائبى که آن حضرت دیدند شما ندیده اید . آن حضرت با آنهمه شهدائى که داد یک کاروان اسیر براى او ماند مهمتر از همه حفظ خون شهدا و حفظ اسلام جائى که امام حسین رسالت خون را به پایان رساند و دیگر نوبت زینب شد که رسالت پیام خون که مشکلتر است را به پایان رساند . او بود که پاسدار انقلاب خونین کربلا شد . سمبل اسارت استمرار خط سرخ شهادت ، الگوى عظیم زن در تاریخ بشریت شد .
آرى آن بانوى بزرگ وقتیکه احساس کرد گریه او ضعف است براى اسلام مانند کوه ایستاد و دیگر گریه نکرد، بلکه آن خطبه هاى آتشین را خواند و دستگاه جنایتکار یزید را از هم پاشید .
آرى شما گریه نکنید که دشمنان اسلام خوشحال شوند بلکه حامل خون شهدا باشید .
همه شمــــــا پدرم ، مـــــادرم ، برادرانم و خواهرم اینرا بدانید شهادت متاعى است که حضرت على براى آن بى صبرى میکرد .
شهـــــادت لذتى دارد کــــه حضرت على اکبر از خـــــدا میخواهد که به او هزار مرتبه جان بدهد تا همه را در راه خدا بدهد ، پس دیگر جائى نمى ماند براى ناراحتى . ما باید خوشحال باشیم .
خواهرم شمـــــا و امیر جـــان وظیفه دارید کـــــه فرزند خود محسن را اسلامى تربیت کنید . طورى که الگوى جامعه آینده باشد ، الگوى اسلامى انشاء ا… .
محسن باید یکى از سربازان امـــــام زمــــان باشد . او حتما فقط باید در راه اسلام شهید شود ، چون خیلى افتخار است . نه اینکه فقط شهید شود ، بلکه اسلام پیروز شود ، بعد اگر لایق بود شهید راه خدا شود . حتما به او خواندن قرآن یاد بدهید .
و در آخر توصیه میکنم به خانواده ام :
اگر جسدى از من باقى ماند که فرستادند ، هر کجا که خودشان میخواهند مرا دفن کنند . من راضى به اذیت شما نیستم . دوست ندارم که براى دفن من شما اذیت شوید . هر طور که ساده تر باشد و آزارى به شما نرساند ، مرا دفن خواهید کرد .
شما اقوام و خویشان محترم ، شماها از اسلام دفاع کنید ، زیرا اسلام پشتیبان محرومین است . اسلام از شماها دفاع میکند .
یک لحظه امــــام را تنهـــــا نگذارید که خداى نخواسته سرنوشت مردمان کوفه در انتظار شما باشد . میدانم که نمى گذارید ، این حرف را میزنم تا به گوش همه آنهائیکه میخواهند سوء استفاده کنند برسانید که من شخصا با آگاهى تمام این راه را انتخاب کردم . این راه همان اسلام اصیل است ، طبق فتواى امام . و شهادت در راه اسلام افتخارى است بزرگ .
شماها بدانید که هرگز نخواهید توانست از خون شهداء بر علیه اسلام استفاده کنید ، چون شهادت آخرین مرحله تکامل است و هر شهید آنرا با آگاهى تمام انتخاب کرده و هیچ ترسى ندارد و هیچوقت از روى احساسات خودش را به خطر نمى اندازد . هر کس مى گوید که اینطور شهید شدن از روى احساسات است ، خودش بیاید و از نزدیک مشاهده کند که اینجا احساسات از بین میرود و جاى آنرا شوق پیروزى اسلام و رضاى خدا و آرزوى شهادت میگیرد .
در آخــــر به برادرانیکه در پاسگاه با هــــم ورزش میکردیم و کلیه برادرانیکه تازه آمده اند بعنوان برادرى کوچکتر توصیه میکنم کــــه از ورزش فقط بعنوان وسیله براى رسیدن به هـــــدف که همــــان اجراى احکام اسلام است، استفاده کنند . نکند خــــداى نکرده طورى استفاده از ورزش کنند که از صورت وسیله به هـــدف تبدیل شود .
همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم .

به امید پیروزى اسلام بر باطل والسلام علیکم و رحمه ا… و برکاته کاظم خائف