شهید سیداحمد رحیمی

زندگی نامه سیداحمد رحیمی‌ در سال‌ ۱۳۳۸ در شهر بیرجند به‌ دنیا آمد. هنوز درست‌ زبان‌ باز نکرده‌ بود که‌ پدرش‌ آیات‌ قرآن‌ را برایش‌خواند و او با زبان‌ کودکانه‌اش‌ آن‌ها را تکرار کرد. دوره‌ ابتدایی‌ را با نمرات‌ عالی‌ Read More

شهید محمدحسن حسین زاده

وصیت نامه اول بسم الله الرحمن الرحیم« بنام خداوند بخشنده مهربان »بنام خداوندى که به من جان داد تا فداى اسلام بکنم. بنام خدایى که به من نیروى جهاد داد. اى خواهران عزیزم، ما که رفتیم کارى حسینى کردیم ولى Read More